DLA RODZICÓW

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz,
jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż.
Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek,
należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z własnymi wadami (...)"
Janusz Korczak
Zachęcamy Rodziców do zapoznania się podstawowymi dokumentami regulującymi pracę naszego przedszkola:

v REGULAMIN PRZEDSZKOLA W ROLACH

v KODEKS PRZEDSZKOLAKA

v HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH NA ROK 2016/2017


Przypominamy Rodzicom naszych Przedszkolaków, iż opłaty za godziny dodatkowo płatne (13.00-16.00) należy uiszczać w sekretariacie szkoły
do 5 dnia kolejnego miesiąca.
Koszt godziny dodatkowo płatnej wynosi 1 zł.Przedszkolowo.pl logo